Dịch vụ

Bơm bêtông.

Đi kèm với sản phẩm bê tông thương phẩm chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ bơm bê tông ở những chiều cao và độ xa khác nhau để chuyển bê tông đến từng cấu kiện và điều chỉnh tốc độ bơm tương ứng với năng lực thiết bị và nhân công của khách hàng. Khách hàng sẽ có được quy trình thi công an toàn hơn, rút ngắn thời gian thi công và giảm thiểu số lượng nhân công cần huy động khi đổ bê tông.

Bơm cần (Pump car).

Chúng tôi có 05 bơm cần được nhập khẩu từ các nước Đức, Hàn Quốc hãng Putzmeister, Everdigm và Junjin với chiều cao vươn cần từ 36 đến 45 mét.

Bơm tĩnh (Pump stationary).

Chúng tôi có 03 bơm tĩnh được nhập khẩu từ CHLB Đức hãng Putzmeister và Everdigm với chiều cao bơm 140 mét, bơm xa đến 500 mét.